Zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r.

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej, regulująca głównie sprzedaż ubezpieczeń na życie i polis o charakterze inwestycyjnym. Efekt – ograniczenie przychodów Ubezpieczycieli Działu I.

Od lutego 2016 r. na Ubezpieczycieli i banki nałożono nowy podatek bankowy od wartości aktywów. Efekt – negatywny wpływ na wyniki finansowe Ubezpieczycieli.

Od 1 styczna 2017 r. KNF będzie wymagała stosowania rekomendacji w sprawie wypłaty zadośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Efekt – wzrost kosztów po stronie Ubezpieczycieli.

W 2017 roku wzrosną sumy gwarancyjne w OC – z 5 mln euro do 6,07 mln euro za szkody osobowe oraz z 1 mln euro do 1,22 mln euro za szkody majątkowe.